Studentparken

Vi skapar en trygg bostadssituation

In & Utflytt

Saker att tänka på

När du flyttar in

Du kan flytta in i din nya bostad kl 12.00 på uthyrningsdagen. Om uthyrningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får du flytta in först nästkommande vardag.

Det är viktigt att du har med dig allt enligt listan nedan, om inte kan vi tyvärr neka dig att hämta nycklarna!
• Legitimation
• Ditt hyresavtal
• Kvitto på inbetald hyra

Inventarier

Din bostad är möblerad finns en inventarieförteckning i inflyttningsinformationen för just rum Kontrollera att allt finns i din bostad enligt listan.
Inventarieforteckning

Något i rummet som har gått sönder?

Anmäl det här

När du flyttar ut

Uppsägning
Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte och uppsägningen ska ha kommit Disponentparken AB skriftligt, tillhanda senast sista vardagen före uppsägningstidens början. Om den nya hyresgästen vill se bostaden är du skyldig att medverka vid visning av bostaden. Erbjudande kommer att skickas till flera personer samtidigt.

Vid utflyttning bör du tänka på följande:
Samtliga nycklarna ev extranycklar, sjutillhållarnycklar, tvättlås, skall vara inlämnade till områdeskontoret senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får utflyttning ske nästkommande vardag. Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka i bostaden. Om något saknas blir du betalningsskyldig. Töm bostad på dina tillhörigheter. Om du har gemensamt kök skall dina tillhörigheter, inkl mat, tas bort samt köket städas.

Besiktning

När du säger upp din bostad sker en utflyttningsbesiktning inom de tre sista veckorna av kontraktstiden. Du kommer att få meddelande när besiktningen kommer att ske, så att du kan närvara om du vill.

Städning

Tänk på att städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt. Har du inte städat ordentligt debiteras du för städningen.

© 2014 Disponentparken. All rights reserved.

Designed by RE Media